Lassila & Tikanoja Oyj:n kauppa.lassila-tikanoja.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 17.5.2016

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Lassila & Tikanoja Oyj
Y-tunnus: 1680140-0
Posti- ja käyntiosoite: Valimotie 27, 00380 Helsinki
Puhelin: 010 636 111 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Marika Tuominen (asiakaspalvelujohtaja)
Postiosoite: Valimotie 27, 00380 Helsinki
Sähköposti: marika.tuominen@lassila-tikanoja.fi

Rekisterin nimi:

Lassila & Tikanoja Oyj:n kauppa.lassila-tikanoja.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: tilausten käsittely ja toimittaminen, palvelun edellyttämät yhteydenotot, luototus, laskutus, maksujen perintä, asiakassuhteiden hallinta ja ylläpito, palvelun kehittäminen, raportointi, asiakasviestintä, markkinointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– perustiedot, kuten syntymäaika/henkilötunnus ja sukupuoli
– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten ostotapahtuma- ja asiointitiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
– mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan lisäksi kerätä rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, kun rekisteröity käyttää verkkokaupan palveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin teknisen ylläpidon vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kiellon voi asettaa myös kauppa.lassila-tikanoja.fi-verkkokaupassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään on pääsy vain niillä Lassila & Tikanoja Oyj:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin rekisteriä käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.