LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VERKKOKAUPAN TOIMITUSEHDOT

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Lassila & Tikanoja Oyj:n (jäljempänä ”L&T”) verkkokaupassa.

1. Asiakas

L&T:n verkkokaupasta tuotteita voivat ostaa täysi-ikäiset yksityishenkilöt (jäljempänä ”kuluttaja-asiakas”) sekä yritys- ja yhteisöasiakkaat (jäljempänä ”yritysasiakas”).

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa kuluttajalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin, kuin ne rajoittavat kuluttaja-asiakkaan oikeuksia siitä, mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaalla ei ole kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja oikeuksia. Yritysasiakkaiden ja L&T:n välillä sovelletaan kauppalakia, ellei näissä ehdoissa ole toisin määrätty.

2. Tilaaminen

Asiakas hyväksyy tilauksen maksaessaan tilauksen.Tehty tilaus sitoo asiakasta.

Asiakas saa hyväksymästään tilauksesta sähköpostitse tilausvahvistuksen. Asiakkaan tulee tarkistaa, että vastaanottovahvistuksessa ilmoitettu tilauksen sisältö vastaa asiakkaan tekemää tilausta. Tilausvahvistuksen toimittaminen edellyttää virheettömän sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 1–3 arkipäivää tilausvahvistuksen lähettämisestä.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

L&T ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

Verkkokauppa toimii vain tietyillä postinumeroalueilla.

3. Hinnat

3.1 Yleistä

Verkkosivustolla annetut hinnat koskevat ainoastaan verkkokaupassa tehtyjä tilauksia. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät sisällä erikseen ilmoitettuja maksutapa- tai toimituskuluja, ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. L&T pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

3.2 Erityisehdot suursäkkiä koskien

Verkkokaupassa ilmoitettu hinta sisältää suursäkin toimituksen ja poiskuljetuksen sekä jätteenkäsittelymaksun.

3.3 Erityisehdot vaihtolavaa koskien

Verkkokaupassa ilmoitettu hinta sisältää vaihtolavan toimituksen ja poiskuljetuksen sekä jätteenkäsittelymaksun.

4. Maksaminen ja maksutavat 

Tuotteet ja niiden mahdolliset toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä.

Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: verkkopankki (Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Aktia, Nooa Säästöpankki, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken ja POP Pankki) sekä maksu- ja luottokortit (Visa, Visa Electron, MasterCard ja American Express). Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n (2122839-7) sivuston kautta.

Eri maksutapoihin liittyvät ehdot on esitetty maksuehdoissa

5. Tuotteiden toimitus

5.1 Suursäkki

Asiakkaan tilaama suursäkki toimitetaan ilmoitettua toimitusosoitetta lähinnä sijaitsevaan postitoimipaikkaan. Asiakkaalle lähetetään saapumisilmoitus, kun tilaus on noudettavissa postista.

Tuotteen kuljetusaika on yleensä 1–3 arkipäivää. Mikäli tuotteen toimitus ei tapahdu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilausvahvistuksen lähettämisestä, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus ilmoittamalla siitä L&T:n asiakaspalveluun.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen neljäntoista (14) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta sekä tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ja -ehtoihin ennen käyttöönottoa.

Mikäli tuote on vioittunut tai vaurioitunut kuljetuksen aikana, asiakkaan tulee ilmoittaa kuljetusvauriosta L&T:n asiakaspalveluun välittömästi, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.

Mikäli asiakas jättää tuotteen noutamatta postista eikä ilmoita tilauksen peruutuksesta kohdassa 7 kuvatulla tavalla, L&T:llä on oikeus periä asiakkaalta lähetyksen noutamatta jättämisestä aiheutuvat kustannukset. Tällaisessa tilanteessa asiakkaan ja L&T:n välinen sopimus raukeaa. Yritysasiakkaalle ei myönnetä peruutusoikeutta.

5.2 Vaihtolava

Asiakkaan tilaama vaihtolava toimitetaan kuorma-autolla asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tilauksessa ilmoitettuna päivänä. Vaihtolavan sijoituspaikan tulee olla selkeästi merkittynä.

Asiakas on velvollinen tutustumaan vaihtolavan käyttöohjeisiin ja -ehtoihin ennen käyttöönottoa.

5.3. Kuormalava ja lavakaulus

Asiakas noutaa tilaamansa tuotteet omatoimisesti L&T:n Järvenpään toimipisteeltä (Minkkikatu 9) toimipisteen aukioloaikojen puitteissa. Tuotteet luovutetaan ainoastaan tilausvahvistusta vastaan, joten asiakkaan tulee ottaa tulostettu tilausvahvistus mukaansa tuotteita noutaessaan.

 6. Tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen

 Kun asiakas on hyväksynyt tilauksen, asiakas ei voi muuttaa tai peruuttaa tekemäänsä tilausta L&T:n verkkokaupassa, vaan hänen on meneteltävä kohdassa 7 kuvatulla tavalla.

 7. Peruutussoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä L&T:n asiakaspalveluun neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tuote on käyttämätön. Peruutusoikeus ei koske vaihtolavoja, kuormalavoja tai lavakauluksia.

Mikäli asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, asiakas vastaa palautuksen toimituskuluista. Tuote on palautettava seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut L&T:lle peruutuksesta. Tuote palautetaan postitse.

L&T voi milloin tahansa tarjota ilmaisen palautuksen tietyille tuotteille. Mikäli ilmainen palautus on voimassa, siitä ilmoitetaan verkkokaupassa tuotetta koskevalla sivulla.

Kun asiakas peruuttaa kaupan, maksetaan asiakkaan maksama summa takaisin asiakkaalle, toimitusmaksut mukaan lukien. Jos vain osa tilauksesta palautetaan, toimituskuluja ei palauteta. L&T maksaa summan takaisin ilman aiheetonta viivästystä, mutta kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jona L&T vastaanotti asiakkaan peruutusilmoituksen. L&T voi kuitenkin siirtää takaisinmaksua, kunnes L&T on vastaanottanut tuotteen tai asiakas on toimittanut tuotteen palautuksesta todisteen (esim. toimitustodistuksen).

 8. Suursäkkejä ja vaihtolavoja koskevat erityisehdot

 8.1 Suursäkin tai vaihtolavan täyttäminen

Suursäkkiin tai vaihtolavalle ei saa laittaa muun muassa kotitalouden biojätettä, kyllästettyä puuta, vaarallisia jätteitä (kuten liuottimia ja maaleja), kodinelektroniikkaa tai muuta sähkö- ja elektroniikkaromua, asbestia, renkaita, hiekoitushiekkaa taikka materiaalia, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Mikäli suursäkkiin tai vaihtolavalle on laitettu aineksia tai materiaaleja näiden sopimusehtojen vastaisesti, L&T:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta tästä aiheutuneet lisäkustannukset, kuten jätteenkäsittelymaksut.

Suursäkki tulee täyttää siten, että se saadaan suljettua ja nostettua kulmien kahvoista. Vaihtolavan saa täyttää maksimissaan lavan reunojen korkeudelle asti. Suursäkistä tai vaihtolavalta ei saa törröttää lautoja, puunoksia tai muuta materiaalia.

8.2. Suursäkin noutopalvelun tilaaminen

Suursäkin noutopalvelu tilataan ottamalla yhteyttä L&T:n asiakaspalveluun. Suursäkki noudetaan viikon kuluessa noudon tilaamisesta. Noutopalvelun toteutusosoitteen tulee olla riittävän tarkka, jotta suursäkki voidaan noutaa. Noutoa varten täytetty suursäkki tulee sijoittaa korkeintaan kahden (2) metrin päähän kuorma-autolla liikennöitävästä tiestä.

Suursäkin nouto on peruttava vähintään kaksikymmentäneljä (24) tuntia etukäteen. Mikäli asiakas ilmoittaa peruutuksesta tätä myöhemmin, L&T:llä on oikeus veloittaa neljänkymmenen (40) euron maksu.

8.3 Vaihtolavan noutaminen

Vaihtolava noudetaan tilausta tehtäessä ilmoitettuna päivänä.

Vaihtolavan nouto on peruttava vähintään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen ilmoitettua noutopäivää. Mikäli asiakas ilmoittaa peruutuksesta tätä myöhemmin, L&T:llä on oikeus veloittaa sadan (100) euron maksu. Lisäksi L&T:llä on oikeus periä kahdeksan (8) euroa jokaiselta vuorokaudelta, jona vaihtolavan nouto viivästyy ilmoitetusta noutopäivästä asiakkaasta johtuvista syistä.

 9. L&T:n vastuu ja korvausvelvollisuus

L&T vastaa tuotteen virheestä tai toimituksen viivästymisestä kuluttaja-asiakkaille kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.

Mikäli asiakas käyttää tuotteita muuhun kuin kuluttajansuojalain 1 luvussa määriteltyyn tarkoitukseen, L&T vastaa ainoastaan välittömistä vahingoista korkeintaan asiakkaan kyseisestä palvelusta tai tuotteesta maksamalla määrällä.

10. Ylivoimainen este

L&T ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamaton seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on L&T:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka seurauksia L&T ei voi kohtuudella välttää. L&T on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle L&T:tä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista. Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli kaksi (2) kuukautta, on sekä L&T:llä että asiakkaalla oikeus purkaa tilaus ilman vahingonkorvaus- tai viivästysseuraamuksia.

11. Sopimusehtojen muuttaminen

L&T pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat esillä L&T:n verkkosivuilla.

12. Henkilötiedot ja niiden käyttö

Asiakkaiden tiedot tallentuvat L&T:n ylläpitämään asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään muun muassa asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Lisätietoja henkilötietojen käytöstä löytyy rekisteriselosteesta https://kauppa.lassila-tikanoja.fi/rekisteriseloste/

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne L&T:tä vastaan joko L&T:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on asuinpaikka. Ellei asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään L&T:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Lisäksi kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa palvelua koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.

14. Yhteystiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Valimotie 27

003800 Helsinki

Y-tunnus 1680140-0

Asiakaspalvelu: 010 636 7000 (yritysasiakkaat), 010 636 5000 (kuluttaja-asiakkaat)